Advokaters erstatningsansvar er en praktisk nyttig og helt nødvendig bok for advokater og andre rettsanvendere som må kjennskap til profesjonsansvaret. Denne boken gir en fremstilling av advokaters erstatningsrettslige ansvar ved utøvelse av advokatvirksomhet. Hovedvekten av fremstillingen redegjør for ansvarsgrunnlaget. Her gis det først en generell fremstilling av profesjonsansvaret, før det redegjøres nærmere for ansvarsnormen knyttet til typiske advokattjenester som eksempelvis rådgivning og utførelse av prosessoppdrag. I tillegg til ansvarsgrunnlaget, behandler boken også spørsmål om gyldigheten av ansvarsbegrensninger, spørsmål om bevisbyrde og spørsmål om foreldelse av advokatansvar.I de senere år har det blitt et økt fokus på advokater og deres erstatningsansvar. Hvert år avsies det et betydelig antall avgjørelser i domstolene som omhandler advokatansvar, og erstatningsbeløpene kan til dels være relativt høye. Som en følge av et stadig økende behov for advokatbistand, kan dette også tyde på at antallet ansvarssaker vil være stigende i de kommende år.
Les mer
Boken omhandler advokaters erstatningsrettslige ansvar ved utøvelse av advokatvirksomhet. Del en tar for seg innledende aspekter, del to ansvarsgrunnlaget ved bedømmelsen av advokaters erstatningsansvar, del tre advokatansvaret, mens del fire drøfter generelle emner som ansvarsbegrensninger, alminnelig eller omvendt bevisbyrde og foreldelse av advokatansvar. Med litteraturliste, lov- doms- og stikkordsregistre.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205386327
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
720 gr
Høyde
248 mm
Bredde
174 mm
Dybde
24 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
297

Forfatter