Aksjonærenes myndighetsmisbruk gir en fremstilling av aksjeselskapslovgivningens generalklausuler. Det sentrale spørsmålet er hvilke beslutninger generalforsamlingen kan treffe uten samtykke fra samtlige aksjonærer. Dette berører både selskapets ordinære forretningsvirksomhet og beslutninger som omfordeler rettigheter mellom aksjonærene. Fremstillingen trekker opp retningslinjer for når en beslutning er «urimelig» og derfor ugyldig. Boken behandler prinsipielle spørsmål som likhetsprinsippet, vinningsformålet og betydningen av selskapets vedtektsfestede virksomhet. Videre drøftes konkrete rettsspørsmål som vurderingstidspunkt, årsakskrav, verdsettelsesprinsipper, motivets betydning og hvem som kan påberope seg misbruksreglene. Dertil kommer en gjennomgang av praktiske situasjoner som rettede emisjoner, utsulting og minoritetsmisbruk. Filip Truyen er dr.juris. Han er ansatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen. Tidligere har han arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, hos Regjeringsadvokaten og som lagdommer i Gulating lagmannsrett. Aksjonærenes myndighetsmisbruk bygger på forfatterens doktoravhandling med samme tittel.
Les mer
Boka gir en fremstilling av aksjeselskapslovgivningen og tilgrensende uskrevne misbruksprinsipper. Forfatteren behandler spørsmål som likhetsprinsippet, vinningsformålet og betydningen av selskapets vedtektsfestede virksomhet. Sentralt står spørsmålet om hvilke beslutninger generalforsamlingen kan treffe uten samtykke fra samtlige aksjonærer. Boka bygger på forfatterens doktoravhandling med samme tittel. Har register og sammendrag på engelsk.
Les mer
På omslaget: Including a summary in English

Produktdetaljer

ISBN
9788202199029
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
1216 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
587

Forfatter