Boka handler om utvikling av relasjoner og kommunikasjon mellom barn og voksne. Ut fra et eksistensialistisk perspektiv belyses det at mennesket skaper sitt liv gjennom de små og store valgene man tar underveis i livet. Man kan velge å være aktiv deltaker i eller passiv tilskuer til eget liv. For å være i kontakt med andre er det grunnleggende nødvendig å være i kontakt med seg selv. Ut fra en gestaltorientert tilnærming er fokuset: Hva fremmer og hva hindrer god kontakt mellom barn og voksne? Gjennom ulike teoretiske forståelser og praktiske eksempler retter forfatteren søkelyset på utfordringer i familien, i parforholdet, i foreldrerollen - og utfordringer for barna. Boken er viktig for fagfolk som arbeider med barn, unge og deres familier. Den belyser ulike sider av barns selvutvikling, samspill og behov knyttet til den voksnes ansvarlighet i relasjonen. Anne Helgeland har mange års erfaring fra barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Hun er utdannet barnevernspedagog, familieterapeut, gestaltterapeut og Marte Meo-terapeut.
Les mer
Bokens hovedtema er utfordringen det er å være til stede i og å skape sitt eget liv. Forfatteren ser på hvordan voksne kan bidra til at barn i størst mulig grad kan utvikle seg til autentiske individer, og hvordan voksne kan øke sin bevissthet i forhold til hvordan de lever sine egne liv. Hennes utgangspunkt er en eksistensiell tilnærming til den holdningen vi kan møte livet med - vi kan velge å være aktive deltakere, eller passive tilskuere. Forfatteren tar også utgangspunkt i gestaltteoriens vektlegging på gjensidig samspill med omgivelsene og bevisst tilstedeværelse, og Daniel Sterns selvteori, som viser relasjonenes betydning for god utvikling av selvet. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245002485
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
179 gr
Høyde
179 mm
Bredde
129 mm
Dybde
10 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
168

Forfatter