Majoriteten av sivile tvister i Norge forlikes gjennom alternativ tvisteløsning, og nyere lovgivning øker fokuset på alternativer til tradisjonell domstolsbehandling. Tvisteloven statuerer en plikt for partene til å forsøke å løse tvisten i minnelighet før sak reises, og rettsmekling innføres som en fast ordning ved samtlige ting- og lagmannsretter. Blant annet av disse grunner må det antas at antallet tvister som løses ved alternativ tvisteløsning, vil øke i tiden fremover. Videre er det ved alternativ tvisteløsning normalt større anledning til direkte å påvirke resultatet enn ved alminnelig domstolsbehandling. Det er derfor viktig å beherske de alternative tvisteløsningsmetodene og øke kunnskapen om alternativ tvisteløsning. Disse forholdene er bakgrunnen for Alternativ tvisteløsning, som representerer den første samlede fremstillingen om alternative tvisteløsningsmetoder i norsk rett. Boken gir en grundig, analytisk og praktisk fremstilling av bruken av andre metoder enn tradisjonell domstolsbehandling for å løse sivile tvister.
Les mer
Boka gir ei samla framstilling av alternative tvisteløsningsmetoder i norsk rett, samt gir ei framstilling av bruken av andre metoder enn tradisjonell domstolsbehandling for å løse sivile tvister.
«Ristvedt og Nisjas bok fremtrer som et meget solid arbeid - av høy rettsvitenskapelig kvalitet. I forhold til de øvrige norske fremstillinger om bl.a. mekling skiller boken seg også klart ut kvalitativt og akademisk ved at den har et godt utbygd noteapparat, slik at dette viser til annen litteratur hvor de faglige vurderinger er forankret. [...] Boken anbefales og bør inngå i ethvert juridisk bibliotek.» Stein Husby, Tidsskrift for rettsvitenskap 2/2009
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202242145
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
1294 gr
Høyde
246 mm
Bredde
181 mm
Dybde
40 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
694