Arbeidshelsepsykologi på norsk ser på den nyeste internasjonale litteraturen i en norsk og nordisk referanseramme. Det norske og nordiske perspektivet på arbeid, arbeidsliv og arbeidsmiljø er i flere sammenhenger annerledes enn det som gjennomgående finnes i internasjonal litteratur. Målet er å få frem at arbeidshelsepsykologien må forstås på en annen måte i vår del av verden (den nordiske modellen). Det er videre forholdet mellom arbeid og helse som står sentralt, og boka skiller seg derfor vesentlig fra annen litteratur på norsk. Selv om denne boka har et norsk og nordisk perspektiv, har forfatterne hatt en ambisjon om å utfordre det. Spørsmål om hva som gjør arbeidstakerne engasjerte og tilfredse og organisasjonene sunne og produktive, har blitt stilt og forsøkt besvart i lys av en arbeidslivskontekst preget av økte krav og stadige endringer. En positiv vinkling på arbeidsmiljøproblematikk blir en viktig innfallsvinkel i boka fordi det er vanskelig å forstå hva som skaper god helse, balanse og et meningsfullt og produktivt arbeidsliv gjennom bare å studere stress, mistrivsel og sykefravær. Per Øystein Saksvik er professor i psykologi ved Psykologisk institutt, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Hans interessefelt er arbeids- og organisasjonspsykologi, og han har skrevet flere rapporter, papers, artikler og bokbidrag om sykefravær, sykenærvær, trivsel, endringsprosesser og psykososialt arbeidsmiljø. Marit Christensen er førsteamanuensis i psykologi ved NTNU, med arbeids- og organisasjonspsykologi som forskningsområde. Hun har spesielt befattet seg med såkalte positive faktorer i arbeidslivet.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245016314
Publisert
2015
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
394 gr
Høyde
210 mm
Bredde
150 mm
Dybde
14 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
235