Arbeidsmiljøloven med kommentarer ble anmeldt i Juristkontakt, 2 utg. ( ) én av de viktigste kommentarutgavene til arbeidsmiljøloven i bokform. Ole André Oftebro Advokat, partner i Advokatfirma Ræder DA Arbeidsmiljøloven med kommentarer gir fyldige og detaljerte kommentarer til alle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer i lov- og forskriftsverket og rettspraksis. Boken omtaler og gir referanser til rettsutviklingen internasjonalt innen EU/EØS-systemet, EMK mv. Boken er oppdatert per august 2016. Du finner utførlige kommentarer til de nye bestemmelsene om utvidet adgang til midlertidige ansettelse, viktige endringer i lovens arbeidstidsregler, de nye regler om aldersgrenser, og bestemmelsene i nytt kapittel 14 A om konkurranseklausler mv, som innebærer vesentlig endring av tidligere rettstilstand. Tillitsvalgtbegrepet, og sentrale begreper som arbeidsgiver, arbeidstaker og virksomhet, herunder konsernproblematikken, er gitt bred omtale. Boken retter seg mot praktiserende advokater, dommere og jurister. Boken er aktuell for alle som står overfor arbeidsrettslige spørsmål, så som tillitsvalgte, bedriftsledere, personalansvarlige og studenter. Det er lagt vekt på at boken skal være grei å bruke i praksis, samtidig som den er utfyllende, balansert og presis. Boken er skrevet av over 35 advokater og andre praktiserende jurister. Forfatterne er: Aase C. Løne Aili Kristin Stenseth Alex Borch Anita Hegg Anne Amanda Norendal Anniken Astrup Cathrine Prahl Reusch Claude A. Lenth Elizabeth Ege Else Leona McClimans Gunn Kristin Olimstad Harald Pedersen Helga Aune Henning Jakhelln John Aage Hvardal Kari Gimmingsrud Katrine Rygh Monsen Kristine Fremstad Moen Lill Christin Egeland Lise Johansen Liv Torill Evenrud Marita Lien Marit B. Frogner Monica Haugedal Nina Kroken Ole Kristen Øverberg Per Benonisen Preben H. Mo Rannveig Arthur Rune Bård Hansen Stian Hasli-Hansen Stig Åkenes Johnsen Tina Storsletten Nordstrøm Torbjørn Stokke Tor Kielland Trond Erik Kvalsnes
Les mer
1. utg. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2003 med tittel: Arbeidsrett.no

Produktdetaljer

ISBN
9788245018707
Publisert
2017
Utgave
4. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
2492 gr
Høyde
245 mm
Bredde
180 mm
Dybde
79 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
1570