Automatiseringsanlegg er en bok som fokuserer på den helhetlige anleggstanken. Et automatiseringsanlegg involverer en rekke disipliner. Dette er i første omgang automatisering, instrumentering og prosess, men også byggtekniske disipliner og andre vil være involvert. 2. utgave, 2013, er betydelig omarbeidet med en rekke nye instrumenter, eksempler og appendikser (som omhandler for eksempel Maskindirektivet), samt en oppgavesamling. Boken kan grovt sett deles i fem deler: prosesskunnskap, systemdesign med programmering, reguleringsteknikk, instrumentering og installasjon. Hver del inneholder så vel teoretisk grunnlag som praktiske eksempler og anbefalte arbeidsmetoder, basert på de løsningene og metodene norsk industri bruker. Det finnes følgelig flere aktuelle trinnvise "oppskrifter" for hvilke utfordringer som må løses, og hvordan dette kan gjøres i de forskjellige disiplinene innenfor begrepet automatiseringsanlegg. Dette gjelder blant annet valg av instrumentering og hvordan en Ex-sløyfe designes. Boken er skrevet som en komplett innføring i emnet automatisering og anleggsdesign. I en undervisningssituasjon bør den kompletteres med laboratorieoppgaver innenfor praktisk programmering, med PLS-systemer koblet til fysiske prosessimulatorer. Det bør også være laboratorieoppgaver som underbygger de instrumenteringstekniske elementene som er trukket frem i boken, som smart transmittere, sensorer, reguleringsventiler og lignende. Bjørn Engebretsen er sivilingeniør fra NTNU og arbeider nå ved Høgskolen i Oslo. Han har industri- og offshoreerfaring som strekker seg fra design og montasje av reléskap, til komplette styringssystemer for gassproduksjonsplattformer. Denne erfaringen er i stor grad underlaget for denne boken, og danner basis for et godt innblikk i hvordan automatiseringsanlegg kan designes.
Les mer
Boken gir en innføring i emnet automatisering og anleggsdesign, og er delt inn i fem deler: prosesskunnskap, systemdesign med programmering, reguleringsteknikk, instrumentering og installasjon. Hver del inneholder teori, praktiske eksempler og anbefalte arbeidsmetoder basert på norsk industris løsninger og metoder. Bokens målgruppe er høyskoler og universitet.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788232102051
Publisert
2013
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Akademika
Vekt
710 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
368