AV SMERTENS LYST er en dyptloddende analyse av kvinnesaksforkjempernes tradisjon og historie. Forfatterens tese er at feministene ikke opptrer med et nytt språk og tankesett, men tvert imot viderefører gamle symbolske mønstre for kvinnelighet. I feminismen . som i sosialismen . er utopien et viktig element. Man følger en mytisk millenaristisk tradisjon, der tusenårsriket er det endelige mål. Diskursen er dessuten sterkt seksuelt ladet, hevder forfatteren. "Sosialpornografi" er et begrep som de senere år har fått innpass i samfunnsdebatten. Tekstene som her presenteres inneholder et oppbud av refleksjoner omkring hva en mer presist bør legge i dette begrepet.
Les mer
Forfatteren retter søkelyset mot noen sentrale figurer innen nyere feministlitteratur, og ser på hvordan disse har bidratt til å forme vår samtids bevissthet omkring kjønnsroller og kjønnsidentitet. Boka er en analyse av kvinnesaksforkjempernes tradisjon og historie og tar for seg Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Germaine Greer, Kate Millett, Sheila Rowbotham, Sylvia Plath og Gloria Steinem.
Les mer
Undertittel hentet fra omslaget

Produktdetaljer

ISBN
9788256013166
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
127 gr
Høyde
204 mm
Bredde
128 mm
Dybde
8 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
92

Forfatter