Det er et stort fokus på barnets beste og på barn i barnehage i dagens samfunnsdebatt. I barnehageloven heter det at barn har rett til medvirkning og at barnehagen skal fremme danning og demokrati. Det kan se ut til at det aldri før har blitt tatt så mye hensyn til små barn. Forfatteren av denne boka hevder likevel at barns perspektiver ofte er usynlige i den offentlige diskusjonen om barn og at det ikke er noen selvfølge at barns synspunkter og erfaringer gis gyldighet. Barn som subjekter og barnehagen som institusjon står på mange måter i et krysspress mellom forventninger og motstridende forståelser. I Barnet som subjekt viser forfatteren hvordan barn er i en utsatt posisjon i samfunnet. For det er en asymmetrisk relasjon mellom voksne og barn og barna er alltid prisgitt voksnes handlinger, valg og prioriteringer. Barns mulighet for medvirkning og deltakelse vil alltid være avhengig av hvilket rom vi som voksne og som samfunn gir dem. Boka passer for alle som studerer barn og pedagogikk ved universiteter og høgskoler.
Les mer
Boka handler om hvordan samfunnet kan møte barn med anerkjennelse og respekt og ivareta deres grunnleggende rett til medvirkning, og undersøker barnehagens potensial som offentlig møtested for små barn. Boka er beregnet på førskolelærere og andre pedagoger. Har litteraturliste.
Les mer
« [...] Derfor er dette en viktig bok for barnehagefeltet og for barn som vokser opp med institusjoner som en del av sin omsorgs-, dannings-, leke- og læringsarena. Jeg anbefaler Barnet som subjekt varmt for alle pedagoger, uansett institusjonsnivå, for å bli kjent med hvordan en pedagogisk institusjon kan bidra til medborgerskap, demokrati og danning og gjennom det utfordre asymmetrien i voksen-barn relasjoner». Mona Nicolaysen, Pedagogisk bokorm
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202364502
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
356 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
10 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
182

Forfatter