Barns livsverden er skrevet for alle som arbeider med og interesserer seg for utviklingspsykologi og pedagogisk psykologi i studiet av barn. I motsetning til den tradisjonelle test- og laboratorieorienterte utviklingspsykologien, fortolkes barns utvikling i denne boken gjennom sosiale, kulturelle og historiske rammer. Karsten Hundeide bruker krysskulturell forskning og antropologisk materiale for å vise at mennesker er meningssøkende og fortolkende vesener og handler rasjonelt på sine egne premisser og innefor sitt eget kulturelle fellesskap. Hans fortolkende tilnærming til barn tar utgangspunkt i barnets egen opplevelse av sitasjoner og av egne alternativer. Dette perspektivet er viktig fordi det bringer inn de komplekse forholdene som påvirker en persons handlinger og valg. Barns evner og ferdigheter bør derfor ikke måles uten å ta med disse premissene. Barns livsverden: sosiokulturelle rammer for barns utvikling er en ny, oppdatert og sterkt revider utgave av Barns livsverden, en fortolkende tilnærming i studiet av barn fra 1989. Boken sammenfatter mye nytt stoff om sosiokulturell, praksisorientert, diskursiv og fortolkende psykologi.
Les mer
Forfatteren legger vekt på de sosiokulturelle rammene for barns utvikling, noe som er spesielt viktig i en verden med økende kulturelle forskjeller. Boken er teoretisk orientert og inneholder endel kritiske vurderinger og kommentarer til eksisterende teori og praksis innenfor tradisjonell psykologi. Den er en videreutvikling og utdyping av boken Barns livsverden - en fortolkende tilnærming (1989). Boken er skrevet for alle som arbeider med barn og som interesserer seg for utviklingspsykologi og pedagogisk psykologi. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202217884
Publisert
2003
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
334 gr
Høyde
210 mm
Bredde
148 mm
Dybde
12 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
226

Forfatter