Rapporten er resultat av et konsortiumsarbeide bestående av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet HF. Arbeidet var på oppdrag fra Helsedirektoratet i forbindelse med nasjonalt utviklingsprogram for miljøbehandling ( Miljøprogrammet) 2009-2011. Hovedmålsettingen med miljøprogrammet var å utvikle og formidle kunnskap om hvordan livskvalitet og trivsel hos persone med demens kan bedres. Ulike metoder ble prøvd ut i en rekke utviklingsprosjekter. I denne rapporten gjengis erfaringer fra de ulike delene av utviklingsprogrammet. Målet med rapporten er å formidle erfaringer som kan være til nytte i arbeidet med å implementere peronsentrert miljøbehandlingstilnærming i behandling og omsorg for personer med demens i norske kommuner. Medforfattere i rapporten har vært: Anne Marie Mork Rokstad, Torbjørg Fermann, Marianne Skram, Laila Helland, Marit Mjørud, Linn-Heidi Lunde, Marianne Munch, Irene Røen, Marit Lund Storlien
Les mer
På omslaget: Rapport. Forord av Knut Engedal og Arnfinn Eek

Produktdetaljer

ISBN
9788280611888
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Aldring og helse
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
206