Mange bedrifter råder over kunnskap og informasjon som de ikke vil la andre utnytte: produktsammensetninger, fremstillingsmetoder, kunderegistre, markedsstrategier osv. Hemmelighold er en nødvendig del av mange bedrifters virksomhet. Skal en bedrift lykkes med hemmelighold, må den sikre at ansatte og andre som trenger den aktuelle kunnskapen i sitt arbeid, holder den hemmelig og ikke utnytter den for egne formål. Her kommer "taushetserklæringer", "confidentiality agreements", karensklausuler osv. inn i bildet. Dette er eksempler på at kunnskap og informasjon gjøres til gjenstand for rettslig regulering. Regler som verner mot at andre utnytter informasjon som bedriftene vil holde hemmelig, finnes imidlertid også i lovverket og i domstolskapt "bakgrunnsrett". Både straffeloven og markedsføringsloven har bestemmelser som på visse vilkår setter straff for å utnytte, og i noen tilfeller også å røpe, andres bedriftshemmeligheter. I tillegg kan "generalklausulen" i markedsføringsloven § 25, som forbyr handlinger som "strider mot god forretningsskikk", gi en viss "beskyttelse" av kunnskap og informasjon. Det samme gjør det man gjerne kaller den "ulovfestede lojalitetsplikt" i kontraktsforhold eller "troskapsplikt" i arbeidsforhold. Dette komplekse regelbildet er temaet for den foreliggende boken, som bygger på forfatterens doktoravhandling. Det er et vern i et krysningspunkt mellom mange rettsområder: immaterialretten eller "åndsretten", reglene om "illojal konkurranse", "alminnelig erstatningsrett", kontraktsrett og arbeidsrett. Sagt om boken: "Det er lett å slutte seg til bedømmelseskomiteens merknader om at forfatteren skriver lett og forståelig, og at drøftelsene av de enkelte problemstillingene er grundige, og med konklusjoner som er balanserte og godt funderte i det eksisterende rettskildematerialet." "Boken er et helt nødvendig verktøy for alle som arbeider med spørsmål innenfor immaterialrett, konkurranserett, kontraktsrett og tilgrensende rettsområder. Jeg gratulerer forfatteren med et godt gjennomført nybrottsarbeid i norsk rett!" Tore Lunde, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 04-05/10.
Les mer
Denne boken tar for seg lover og regler som gjelder hemmelighold i bedrifter. Det er et vern i et krysningspunkt mellom mange rettsområder: immaterialretten eller åndsretten, reglene om illojal konkurranse, alminnelig erstatningsrett, kontraktsrett og arbeidsrett. Med litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215015781
Publisert
2010
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
884 gr
Høyde
241 mm
Bredde
178 mm
Dybde
29 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
400