Boken er en systematisk gjennomgang av problemstillinger som oppstår når et forsikringsselskap innhenter, bruker eller utleverer kundeopplysninger. Boken består av to deler. Del A er en inngående behandling av noen av de mest sentrale reglene i personvernforordningen (GDPR) ved behandling av personopplysninger. Hovedvekten er lagt på reglene om behandlingsgrunnlag i forordningens artikkel 6 og 9. I del B foretar forfatteren en systematisk behandling av taushetspliktreglene for forsikrings- og andre finansforetak i finansforetakslovens § 16-2. Hvilke person- og bedriftsopplysninger som er taushetsbelagt og forsikringsselskapers adgang til å utlevere taushetsbelagte opplysninger, er viet en sentral plass. Boken inneholder en oversiktlig innholdsfortegnelse og fyldige lov- og stikkordsregistre. Boken er pent innbundet og fyller 350 sider inklusiv registre. Forfatteren har bred erfaring fra forsikring og har arbeidet med de fleste forsikringsprodukt som tilbys i Norge.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788230343029
Publisert
2019
Utgiver
Vendor
Eget förlag
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet

Forfatter