Innsette i norske fengsel har same rett til opplæring som andre borgarar. Likevel har det gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine. Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av fengselsundervisninga i Noreg. Torfinn Langelid tek i denne boka for seg korleis opplæring i tukthus og fengsel opphavleg var knytt til det religiøse perspektivet gjennom bot- og betringstankegangen. Forfattaren gjer greie for korleis fengselsundervisninga etter kvart har blitt del av det ordinære skulesystemet. Boka får fram spenningar mellom fengsels- og skulesystemet og tek opp tema som desse: Opplæring som spydspiss i dei importerte tenestene i kriminalomsorga Norske og utanlandske innsette sine rettar til opplæring Oppfølging etter avslutta soning som vilkår for eit kriminalitetsfritt liv Samarbeid over landegrensene til beste for utdanning og arbeid for dei innsette Bot og betring? er aktuell for studentar der kunnskap om opplæring for utsette grupper står sentralt, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihøgskulen og samfunnsvitskaplege utdanningar. Boka vil også vera nyttig for lærarar som underviser i kriminalomsorga, fengselspersonale og andre som er interesserte i dette feltet.
Les mer
"Jeg anbefaler boka for alle som vil sette seg inn i norsk fengselsundervisnings historie. Siden forfatteren mot slutten av boka også ser hen til utviklingstrekk i andre nordiske land og utdanningsprogrammer for fanger i EU, blir boka også noe mer en ei reint norsk historie." Leif Petter Olaussen, Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskab 1/2016
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202442965
Publisert
2015
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
854 gr
Høyde
239 mm
Bredde
168 mm
Dybde
26 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
444

Forfatter