Sosialtjenesteloven har siden 1999 regulert bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning. Denne praktiske boken forklarer hvorfor loven er nødvendig og hvordan den brukes i arbeidet med utviklingshemmede. Dette er noen av spørsmålene som berøres: - Hvorfor er det nødvendig å lovregulere tvangstiltak? - Hvilke personer og hvilke handlinger reguleres av loven? - Hvilken bruk av tvang og makt omfattes av disse lovreglene? - Hvor går grensen for hva som regnes som tvang og makt? - Hva er akseptabel påvirkning uten bruk av tvang og makt? - Hvor går grensene for selvbestemmelsesretten og for paternalismen? Forfatteren redegjør for hvordan sosialtjenesteloven regulerer bruk av tvang og makt i tjenester til utviklingshemmede, og han følger opp med grundige eksempler. I tillegg får vi mange hverdagseksempler som viser hvordan atferdsanalytisk tilnærming kan benyttes for å unngå bruk av tvang og makt. Til slutt gis en praktisk gjennomgang av hvordan saksbehandlingen kan gjennomføres. Boken er sentral for alle som yter tjenester til utviklingshemmede. Spesielt viktig er den for dem som har ansvar for å sikre utviklingshemmede forsvarlige tjenester og for studenter i helse- og sosialfag. I tillegg vil fagfolk i spesialisthelsetjenesten, fylkesmenn, hjelpeverger, pårørende og brukerorganisasjoner ha nytte av boken. Jørn Kroken er cand.ed. og ansatt som rådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark. Han har tidligere vært rådgiver i Habiliteringstjenesten i Hedmark og avdelingsleder ved et kommunalt tjenestested for personer med utviklingshemning. ___________ «Denne boka er et kjærkommet bidrag til opplæring, informasjon og veiledning til alle som arbeider direkte med personer med utviklingshemning, på tvers av yrkesgrupper.» Stein Modig Andersen i eMagasin for Atferdsanalyse
Les mer
Boka gir bakgrunnen for hvorfor det er nødvendig at Sosialtjenesteloven regulerer bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming. Den ser på hvordan den anvendes i praksis og tar for seg hvilken bruk av tvang og makt som omfattes av disse lovreglene, hvor grensen går for det som regnes som akseptabel bruk av tvang og makt, og hvor grensene går for selvbestemmelsesretten og for paternalismen. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215017983
Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
284 gr
Høyde
225 mm
Bredde
151 mm
Dybde
16 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
169

Forfatter