Damm's Galaxy totalpakke 1-8. Dette er den komplette samlingen med tilsammen 68 ulike småbøker i engelsk for grunnskolen. Bøkene er delt inn i nivåene 1-8, og bøker på samme nivå har lik vanskelighetsgrad og tekstmengde. På hvert nivå er det utviklet 6-16 bøker, og disse leveres samlet i en hendig boks. Gjennom arbeidet med bøkene utvikler elevene ulike ferdigheter - både lesing og samtale. Tekstene er tilpasset elever med engelsk som fremmedspråk og er utviklet i samarbeid med Cambridge University Press. Mange av ordene i bøkene, vil elevene kjenne igjen fra norsk. Bøkene inneholder viktige høyfrekvente engelske ord - som gjør det lettere for elevene å forstå og ha glede av tekstene. Bøkene på nivå 1-6 er skjønnlitterære tekster, mens Galaxy 7-8 inneholder faktatekster om naturfaglige emner. Som Galaxy 1-6, er også 7 og 8 meget godt egnet til veiledet lesing. Temaene i disse bøkene vil være særlig interessante for elevgrupper som har større glede av og interesse for å lese fakta enn skjønnlitteratur, og vil gi elevene en annen innfallsvinkel til engelskfaget. I disse bøkene kan du også la elevene velge ut et par sider de ønsker å jobbe med i gruppe eller på egenhånd uten at de behøver å lese resten av boka. Galaxy 7 og 8 er en unik mulighet til å forberede elevene på senere møter med faktatekst på engelsk. Hver eneste side i bøkene er rikt illustrert. Tegningene og bildene støtter opp om teksten og motiverer elevene til å ta fatt på leseøkten. Mange ulike illustratører har bidratt til bøkene, noe som gir stor variasjon i form og uttrykk. Det er mye direkte og indirekte tale i småbøkene på nivå 1-6. Dette gjør fortellingene godt egnet for bearbeiding til rollespill. Replikkene kan elevene hente fra teksten eller utforme selv. Lærerveiledningene (Nivå 1 og 2, Nivå 3-6 og Nivå 7 og 8) er utsolgt, men de er tilgjengelige som nedlastbare pdfer.
Les mer
Denne esken inneholder 8 kassetter med 6-16 små hefter i hver kassett. Dette er et småboksystem i engelsk for barnetrinnet. Systemet er tilpasset elever med engelsk som fremmedspråk og er egnet til veiledet lesing. Bøkene er nivådelte etter vanskelighetsgrad og tekstmengde.
Les mer
8 kassetter med lesehefter, emballert i eske

Produktdetaljer

ISBN
9788202361242
Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm
Vekt
5310 gr
Høyde
315 mm
Bredde
220 mm
Dybde
215 mm
Språk
Product language
Engelsk
Format
Product format
Kombinasjonsprodukt

Relaterte produkter