Daniel Thrap virket i perioden 1857-1876 som lærer, klokker og kapellan i Bergen. I løpet av disse 19 årene skaffet han seg en ualminnelig god innsikt i byens forhold og nøt stor anseelse som historiker. Han hadde en utpreget interesse for den tids personer og dagligliv i Bergen. Dette ble nedskrevet i en rekke artikler og manuskripter. Manuskriptet som publiseres i denne bok, skulle ikke utgis før tidligst 10 år etter Daniel Thraps død. Imidlertid ble det liggende upublisert i Nasjonalbiblioteket i 100 år, inntil Nic Knudtzon gjenoppdaget dette for noen år siden og bestemte seg for å utgi det. Nå etter fylte 90 år leverer Knudtzon et verk, rikholdig supplert med noter og biografiske opplysninger, som gir en verdifull innsikt i navngitte og ukjente personers liv i Bergen på 1800-tallet. Historikeren Bendix E. R. Bendixen skrev om Daniel Thraps arbeid: "Med en ivrig forskers utholdende arbeide har han draget frem fra arkiver, likesom fra sine egne oplevelser, skildringer og meddelelser, som altid vil ha sit værd, og mangen kommende forsker vil være ham taknemmelig for hvad han har bragt for lyset." Videre erklærer Bendixen sin glede ved opplysningenes nøyaktighet og klarhet og over den treffende karakteristikk av de, også for ham, kjente personligheter. Om Daniel Thrap selv skriver han: "Bergens historiske forening, og ikke den alene, men bergensk forskning og forskere i det hele, har all grund til at være ham dypt takknemmelig."
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788270997121
Publisert
2013
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Novus
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
447

Forfatter
Contributions by