Dei to jubilantane dette festskriftet er ei helsing til, har nedlagt eit livslangt og omfattande arbeid i utdanning av ungdom til lærarar i skule og kyrkje. Eit mangfald av spørsmål vedrørande tru og etikk, danning og identitetsforming har oppteke dei, og ikkje minst engasjert dei i dialogen med andre fagmiljø som idéhistorie og samfunnsvitskap. Artiklane i dette festskriftet femner eit breitt spektrum innan jubilantane sine verkefelt. Litt romsleg tolka lar dei seg innordne under stikkorda danning, identitet og dialog. Meir presist er dei ordna under fire deloverskrifter som litt romsleg vurdert bør kunne fungere som nærare indikatorar for kva stoffet dreier seg om. Dei fire delane er: Del 1: Danning, identitet og demokrati Del 2: Teologi, etikk og det allmenne Del 3: Bibeltekster, identitet og dialog Del 4: Poetar, identitet, kriser og dialog Boka vil bidra til innsikt i viktige tema innan oppsedinga, identitetsforminga og dialogarbeidet i skule og kyrkje.
Les mer
Dei to jubilantane dette festskriftet er ei helsing til, har nedlagt eit livslangt og omfattande arbeid i utdanning av ungdom til lærarar i skule og kyrkje. Eit mangfald av spørsmål vedrørande tru og etikk, danning og identitetsforming har oppteke dei, òg i dialog med andre fagmiljø som idéhistorie og samfunnsvitskap. Artiklane i dette festskriftet femner eit breitt spektrum innan jubilantane sine verkefelt, og kan litt romsleg innordnast under stikkorda danning, identitet og dialog. Med oversyn over jubilantanes faglege produksjon. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251924191
Publisert
2009
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Serie
Kyrkjefag profil
Vekt
526 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
274