Denne boka handler om profesjonalitet i sosialarbeiderrollen. Den er skrevet for å oppmuntre til profesjonell imøtekommenhet og for å skape bevissthet om hva man er forpliktet til som sosialarbeider. Samtidig belyses noen av de dilemmaene sosialarbeidere står overfor i sin yrkesutøvelse. Det skrives mye om det sosialfaglige feltet og om profesjonalitet, men Hilde Larsen Damsgaard mener at det kanskje ikke blir lyttet nok til dem som har sitt daglige virke i feltet. Hun har hatt en rekke samtaler med relativt nyutdannede sosialarbeidere - i denne sammenheng inkluderer det både barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. De forteller om gledene ved jobben sin, om møtet med yrkesfeltet etter endt utdanning, og om de problemene de står overfor når profesjonskravene skal realiseres. Dette er en praksisnær, empiribasert og direkte bok som er skrevet for å forberede studenter på noen av de dilemmaene som livet i det sosialfaglige feltet kan by på. Ikke for å ta motet fra dem, men for at de skal være bedre rustet til å fungere profesjonelt, og til å møte, reflektere over og diskutere utfordringene. Profesjonalitet handler om kunnskap og ferdigheter og ikke minst om ens egen væremåte og viljen til å se seg selv i møte med andre. Boka inngår i en serie på tre bøker av Damsgaard med overskriften Profesjonalitetens mange ansikter. De to andre bøkene heter «Den profesjonelle sykepleier» og «Den profesjonelle lærer».
Les mer
Boka tar for seg profesjonalitet i sosialarbeiderrollen. Den belyser blant annet dilemmaer som kan oppstå i yrket og oppmuntrer til profesjonell imøtekommenhet. Sosialarbeidere på ulike felt forteller om sin jobbhverdag og om problemene de står overfor. Med litteraturliste.
Les mer
«Fremstillingen er praksisnær og basert på egen empiri. Samtidig gir de enkelte kapitlene gode teoretiske innføringer og diskusjoner i forhold til de temaene som tas opp. Boka er direkte i formen, med god flyt og godt språk. Bruk av sitater fra intervjuer med sosialarbeiderne gir gode illustrasjoner til de teoretiske diskusjonene. Boka anbefales på det sterkeste og bør blant annet kunne gi et godt grunnlag for å drøfte profesjonalitet og arbeidskultur på ulike arbeidsplasser.»
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202327279
Publisert
2010
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
309 gr
Høyde
210 mm
Bredde
150 mm
Dybde
13 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
206