Denne boka handler om profesjonalitet i arbeidet som sykepleier. Den er skrevet for å oppmuntre til profesjonell imøtekommenhet og for å skape bevissthet om hva man er forpliktet til som sykepleier. Samtidig belyses noen av de dilemmaene sykepleiere står overfor i sin yrkesutøvelse. Det skrives mye om både sykepleie og om profesjonalitet, men Hilde Larsen Damsgaard mener at det kanskje ikke blir lyttet nok til dem som har sitt daglige virke i feltet. Hun har intervjuet relativt nyutdannede sykepleiere som jobber innenfor den kommunale helsetjenesten. De forteller om gledene ved jobben sin, om møtet med yrkesfeltet etter endt utdanning, og om de problemene de står overfor når profesjonskravene skal realiseres i et velferdssamfunn med store ambisjoner.Dette er en praksisnær, empiribasert og direkte bok som er skrevet for å forberede sykepleiere på noen av de utfordringene de kan står overfor i arbeidet sitt. Ikke for å ta motet fra dem, men for at de skal være bedre rustet til å fungere profesjonelt, og til å møte, reflektere over og diskutere de utfordringene som arbeid innenfor et av velferdsstatens yrker kan by på. Boka inngår i en serie på tre bøker av Damsgaard med overskriften Profesjonalitetens mange ansikter. De to andre bøkene heter «Den profesjonelle sosialarbeider» og «Den profesjonelle lærer».
Les mer
Boka handler om profesjonalitet i arbeidet som sykepleier. Den er skrevet for å forberede sykepleiere på noen av de utfordringene de kan stå overfor i yrket sitt. Med litteraturliste.
«Forfatteren formidler sykepleiernes erfaring på en god måte og har integrert omfattende kunnskap om hva profesjonalitet innebærer. [...] Dette er en praksisnær bok myntet på nyutdannede, men boken kan absolutt anbefales til sykepleiere med lang erfaring.»
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202327286
Publisert
2010
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
305 gr
Høyde
210 mm
Bredde
147 mm
Dybde
12 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
206