Etableringen av Sametinget ved lov i 1987 har gitt den samiske befolkningen en helt spesiell politisk stilling i Norge, som medlemmer av to politiske systemer - det samiske og det norske. Hvordan opplever den enkelte same dobbeltrollen som norsk borger og same? Er det slik at den enkelte same opplever at de to medlemskapene er uforenlige og at man derfor står i en valgsituasjon; man er enten norsk eller same? Eller lar de to medlemskapene seg kombinere, slik at den samiske medborgeren opplever at hun kan være både samisk og norsk på én gang? Skiller den samiske befolkningen seg fra den øvrige befolkningen når det gjelder politisk interesse og engasjement, eller i tillit til offentlige og politiske institusjoner? Den samiske medborgeren analyserer en lang rekke slike spørsmål ved hjelp av surveydata. Funnene representerer viktige korrektiver til sentrale deler av den akademiske urfolkslitteraturen, og kaster nytt lys over den samiske befolkningens borgeridentitet, politiske interesse og deltakelsesmønster.
Les mer
«Analysene er omfattende og godt teoretisk forankret, men samtidig framstilt i et lett tilgjengelig språk. Det er å håpe at boken derfor kan fungere som sårt tiltrengt folkeopplysning og premissgiver i den offentlige debatten. Den bør også gi inspirasjon til Sametinget, dets representanter og partier med hensyn til å bygge opp tillit i et breiere velgergrunnlag. Den bør også gi inspirasjon til forskning på de problemstillingene den behandler over tid.»
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202414856
Publisert
2015
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
602 gr
Høyde
240 mm
Bredde
168 mm
Dybde
21 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
319

Relaterte produkter