Boken tar opp både fellesdidaktiske spørsmål og fagdidaktikk for enkeltfag. Mens det fellesdidaktiske stoffet er skrevet av Else Marie Halvorsen, er enkeltfagene drøftet av fagdidaktikere innen sentrale skolefag, som norsk, matematikk og RLE, det tidligere KRl-faget, samt fra de praktiske og estetiske fagene kunst og håndverk, musikk, kroppsøving og mat og helse. Det er en utfordring å finne balansen mellom det som binder fagene sammen og samtidig ha øye for fagenes egenart. Målet er å motvirke fagoppsplitting og fragmentarisme slik at vi kan få en større helhet over opplæringen. I boken er det lagt vekt på et sosiokulturelt læringssyn og betydningen av elevens hverdagskultur. Det er også gitt plass til både generell læreplankunnskap og spesiell fagplankunnskap. Begrep som tverrfaglighet og flerfaglighet belyses. For hvert av enkeltfagene stilles det spørsmål om hvorfor vi har det enkelte skolefaget, hvilke konkurrerende syn som finnes innenfor faget, hva som er fagets innhold og organiseringsform, og hvordan kompetansemålene fungerer som utgangspunkt for vurdering. Boken er beregnet på lærere og på lærerstudenter i ulike typer utdanning. Else Marie Halvorsen er professor og jobbet tidligere ved lærerutdanningen på Notodden, Høgskolen i Telemark.
Les mer
Boken omhandler didaktikk for grunnskolen. Første delen av boka er viet allmenndidaktiske og flerfagdidaktiske spørsmål. I denne delen legges de tematiske føringene som konkretiseres senere i boken. Den andre delen er skrevet av ulike fagdidaktikere i fagene norsk, matematikk, RLE, samt i praktiske fag som kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk. Boken er egnet for studenter innen lærerutdanningen og innen praktisk pedagogisk utdanning. Men kan også brukes på et høyere nivå for å bedre innsikten til lærere i grunnskolen. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245006353
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
634 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
17 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
331