Born og unge er i dag innfødde på den digitale arena. Denne boka drøftar spørsmålet om kva dette kan bety fortrusopplæringa i Den norske kyrkja. Kva vilkår ligg i den nye situasjonen? Kva betyr den for forming av identitet og danning av fellesskap? Korleis kan trusopplæringa utvikle arbeidsformer og pedagogiske tilnærmingar som matchar den digitale kvardagen? Bakgrunnen for boka er to trusopplæringsprosjekt, i Ørsta og i Haslum. Med ulike innfallsvinkar til tematikken kjem forfattarane i desse artiklane med mange delsvar på korleis kyrkja kan drive trusopplæring på den digitale arena. Boka skisserer viktige trekk ved den faglege diskursen omkring virtuell mediepraksis innanfor ramma av trusopplæring.
Les mer
Boka ser på korleis kyrkja kan drive trusopplæring på den digitale arena. Artiklane ser bland anna på kva det betyr for trusopplæringa at barn og unge i dag er innfødde på den digitale arenaen, og korleis trusopplæringa kan utvikle arbeidsformer og pedagogiske tilnærmingar som matchar den digitale kvardagen. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251927963
Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Serie
Kyrkjefag profil
Vekt
470 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
243

Redaktør