På hvilke måter har religion makt over mennesker? Hvem har hva slags makt i det organiserte religiøse liv i Norge? Disse to hovedspørsmålene er forsøkt besvart i denne boka. Pål Repstads utgangspunkt er at makt og maktbruk ofte ikke erkjennes klart i religiøse miljøer. Samtidig har nyere samfunnsvitenskapelig maktforskning i for liten grad interessert seg for religion. Pål Repstad drøfter ulike maktforståelser, og hvordan de kan anvendes på religion. Han konstaterer at selv om religionen i dagens samfunn har mindre makt over sinnene til folk flest enn før, kan religiøs makt like fullt gjøre seg sterkt gjeldende i enkelte miljøer. Og han gjennomgår, avdekker og drøfter formelle og ikke minst uformelle maktforhold i statskirken . på bakgrunn av bl.a. inngående intervjuer med norske kirkeledere og politiske ledere. Et eget kapittel er viet kvinnens stilling i Den norske kirke. Dype, stille, sterke, milde griper rett inn i aktuelle diskusjoner innen kirken, og behandler såvel overgrep i religiøse miljøer som forholdet mellom kirke og stat i en tid da statskirken har begynt å tilpasse seg et mer livssynsmangfoldig samfunn.
Les mer
I denne boka forsøker forfatteren å få svar på spørsmålene om hvordan religion har makt over mennesker i Norge, og om hvem som har hva slags makt i det organiserte religiøse liv i Norge. Han drøfter ulike maktforståelser, og hvordan de kan anvendes på religion, og konstaterer at selv om religionen har mindre makt over folks sinn i dag, kan religiøs makt like fullt gjøre seg gjeldende i enkelte miljøer. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788213028127
Publisert
2018
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Kopinor
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
192

Forfatter