Echt! 2 er beregnet på tysk vg 2, nivå 2. Som i Echt! 1, er elevenes kommunikasjonsferdigheter i fokus, i tråd med fagfornyelsen. Læreverket utfordrer tyskeleven til å se verden på nye måter, og har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring. Echt! er et nytt og engasjerende læreverk for tysk nivå 2, utviklet til fagfornyelsen 2020. Echt! 2 inneholder den samme oppbyggingen og gjenkjennelige strukturen som Echt! 1. Tekstene og oppgavene i bok 2 holdes bevisst på et språklig nivå som ikke vil oppleves vanskeligere enn tekstene og oppgavene i bok 1. Temaer i Echt! 2: identitet og forbilder; egen mediebruk; fordeler og ulemper, også med tanke på demokratiske prosesser, med forskjellig (informasjons-)teknologi; aktuell film og litteratur, bl.a. med sjangeren graphic novels; Tyskland i DDR-tiden og det gjenforente Tyskland; Tysklands posisjon i verden. Grammatikktemaene inneholder enda flere oppgaver enn i Echt! 1, og på nettstedet vil du finne en repetisjon av de viktigste grammatiske fenomenene i Echt! 1. Echt! legger vekt på lav-terskel kommunikasjon på tysk, og derfor inneholder også Echt! 2 gode modelltekster og oppgaver som legger opp til å ta i bruk og utvikle språkferdighetene gradvis. Læreverket aktiviserer og motiverer elevene til å ta i bruk tysk fra første skoletime, blant annet ved å gi setningsstartere og Sprachhilfe under mange oppgaver. På den måten skal alle elevene klare å produsere språk og oppleve mestring. Echt! har en praktisk og oversiktlig struktur. Forfatterne er selv lærere og kjenner til lærerens og elevenes behov, og har derfor vektlagt en ryddig og brukervennlig struktur i bøkene. De enkelte elementene i leksjonene er gjenkjennelige og gjør det lett å orientere seg i stoffet og hvordan det er tenkt brukt. Hver leksjon inneholder dessuten et oppslag med repetisjonsoppgaver og en ordbank med uttrykk og fraser som oppsummerer de viktigste kommunikasjonsferdighetene fra kapittelet - So sagt man das! Bildene er nøye utvalgt for å skape et visuelt tiltalende uttrykk, og ikke minst for å invitere til kommunikasjon rundt dem. Echt! har en tydelig progresjon og gode muligheter for differensiering. Tekstene og oppgavene bygger på en gjennomtenkt progresjon innad i hver leksjon, og gjennom boka. Det betyr at de første tekstene i hver leksjon stort sett er de enkleste, og de siste de med høyest vanskelighetsgrad. Læreren kan velge ut enkelte tekster og leksjoner for selvstendig bruk. Boka gir gode muligheter for differensiering, både i utvalg og vanskelighetsgrad av tekstene og i oppgavetypene, slik at hver elev skal kunne oppleve både mestring og læring av nytt stoff og nye språkferdigheter. Alle elever skal gradvis ta i bruk et bredere ordforråd og mer komplekse språklige strukturer. Modellering, repetisjon, delvis modellering, utforsking og selvstendig refleksjon utgjør bredden i oppgavenivåene. Oppgavetypene er variert, med både individuelle oppgaver, partnerarbeid, skrive-, snakke- og kreative oppgaver, slik at det aldri blir kjedelig. Dessuten gjelder samme prinsipp for oppgavene som for tekstene: de første oppgavene etter en tekst er de enkleste og blir så gradvis mer utfordrende. På den måten kan enhver lærer tilpasse oppgavetypene til sin klasse og hva som passer best for elevgruppen. Echt! utfordrer og legger til rette for dybdelæring. Hvilke utfordringer står demokratiet, både i det tyskspråklige og det norske samfunnet ovenfor, og hva kan vi lære av historien og dagsaktuelle temaer ved å løfte blikket? Nye tilnærminger til kjente og viktige temaer, samt helt nye temaer, vil gi elevene et aktuelt bilde av målspråksområdene og øke deres interkulturelle kompetanse. Echt! bringer inn tverrfaglige temaer der det er naturlig. Temaene står i en tydelig kontekst som skal gjøre faget relevant for elevene. De skal både kjenne igjen personlige og hverdagslige temaer og de samfunnsutfordringene og -spørsmålene vi møter i dag. Samtidig skal de få opp øynene for nye måter å tenke og se verden på. I leksjonene løfter vi derfor blikket utover de tradisjonelle begrensningene til temaene og bringer inn tverrfaglighet. Ved å belyse temaer fra nye og forskjellige vinkler, samt ved å løfte frem sammenhenger mellom de enkelte temaene man lærer om i tyskfaget, er det lagt tilrette for dybdelæring. Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring som vil oppleves engasjerende og spennende. Elevene vil aktivt bruke forkunnskapene sine og kompetansen sin fra andre språk. En god kombinasjon av induktiv tilnærming til språklæring, som får elevene til å reflektere over språklæringen, og en forklarende oppslagsdel av grammatikken, vil legge til rette for varig innlæring av språket. Hver leksjon inneholder en grammatikksti, som inviterer til samarbeid og refleksjon rundt språket i klasserommet. Alle stiene inneholder oppgaver som må løses på veien, samt et fyldig utvalg av drilloppgaver på nett. Vi tror elevene på den måten oppnår en språkkompetanse som varer...
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202689735
Publisert
2021
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm
Vekt
740 gr
Høyde
284 mm
Bredde
218 mm
Dybde
18 mm
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
219