Denne boken viser hvordan det å yte helse- og sosialtjenester ofte støter mot de helt grunnleggende spørsmålene i livet. Eksistensielle tema aktualiseres ofte i møte med motgang og lidelse. Selv om det er enighet i fagmiljøene om nødvendigheten av åndelig og eksistensiell omsorg, viser forskning at profesjonelle hjelpere fortsatt er tilbakeholdne og usikre på hva som skal til for å håndtere slike tema. Et sentralt siktemål med boken er derfor å gi et utvidet repertoar og større forståelse for menneskets eksistensielle dimensjon. Hvert av bokens åtte kapitler gir en forskningsbasert innføring i et eksistensielt begrep: sårbarhet, verdighet, skam, forsoning, mening, sorg, mot og lengsel. Forfatterne kommer fra ulike fagtradisjoner og henter perspektiver fra filosofi, religionspsykologi, teologi, diakoni og sykepleievitenskap. Kapitlene belyser hvordan eksistensielle tema kan ha betydning i helse- og sosialfaglig praksis, samt bidrar til utvikling av forskningen på feltet. Boken er redigert av Linda Rykkje, førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole og Anne Austad, førsteamanuensis ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215035680
Publisert
2020
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Scandinavian University Press
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Flerspråklig
Format
Product format
Heftet
Antall sider
172