En liten åpen økonomi drøfter prinsipper for utforming av handelspolitikk, næringspolitikk og andre typer økonomisk politikk. I den nye utgave av En liten åpen økonomi er to hovedprinsipper lagt til grunn for revisjonen; Det ene er at boken skal gi en bred innføring i temaer knyttet til næringsstruktur og internasjonal økonomi, med fokus på samspillet mellom de ulike delene av økonomien. Det andre er at fremstillingen skal være analytisk og presis, men ikke mer krevende enn at bachelorstudenter skal kunne tilegne seg stoffet. Gjennom hele fremstillingen blir det lagt vekt på å se økonomien som en helhet snarere enn som en sum av isolerte enkeltvirksomheter. Det blir også lagt stor vekt på å illustrere teorien med eksempler fra Norge og andre land.
Les mer
Boken gir en bred innføring i temaer knyttet til næringsstruktur og internasjonal økonomi, innenfor en ramme der det er fokus på samspillet mellom de ulike delene av økonomien. Boken dekker teori om ressursallokering i en åpen økonomi, lønnsdannelse og kapitalallokering, migrasjon og kapitalbevegelser, næringsstruktur og næringsklynger og om internasjonal handel. Prinsipper for utforming av handelspolitikk, næringspolitikk og andre typer økonomisk politikk blir også drøftet. Boken er skrevet slik at den skal være analytisk og presis, men ikke for matematisk krevende. Har register og litteraturliste.
Les mer
Boken er en omarbeidet og nyskrevet versjon. Tidligere utgitt med tittelen Næringsstruktur og utenrikshandel i en liten, åpen økonomi, Universitetsforl. 1993

Produktdetaljer

ISBN
9788205399358
Publisert
2010
Utgave
4. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
711 gr
Høyde
251 mm
Bredde
200 mm
Dybde
19 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
298