Boka handler om seks modige kvinner som ikke fant seg i å bli fratatt sine politiske rettigheter for å ha mottatt sosiale ytelser. Vaskekone Karoline Emilie Larsen, enke Thea Emilie Mathisen, vaskekone Trine Johannesen, vaskekone Anna Marie Amundsen, Thora Svendsen og kjernemaker ved låsefabrikken Anna Henriette Svendsen klaget ved kommunevalget i Kristiania i 1916 på at de var fratatt stemmeretten fordi de mottok fattigstøtte. I valgmanntallet hadde de fått en stjerne i margen, men de lot seg ikke marginalisere. De ble stjerner i en viktig historie. Deres kamp bidro til at et enstemmig Storting i 1919 opphevet grunnlovsbestemmelsen som hindret de fattige å stemme, og allmenn stemmerett ble innført. Enkeltpersoners historie er viktig. Deres fortellinger er vår historie. Basert på et rikt kildemateriale fra Oslo byarkiv og andre arkiver har forfatterne skrevet biografien om de seks kvinnene og deres kamp for stemmerett. De seks fortellingene er en del av byens hukommelse.
Les mer
"Byens hukommelse" - Tittelsiden

Produktdetaljer

ISBN
9788299757362
Publisert
2020
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Oslo byarkiv
Høyde
200 mm
Bredde
160 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
221