Enchanté 1 har et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring, noe som vil bidra til å gi trygge og aktive brukere av språket. Enchanté er et innholdsrikt og motiverende læreverk for fransk II i videregående skole, grundig revidert og tilpasset kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til Fagfornyelsen. Enchanté dekker kravene i fagfornyelsen. I den nye læreplanen legges det stor vekt på dybdelæring, altså å lære grundig om utvalgte temaer i motsetning til å tilegne seg overflatiske kunnskaper om mange temaer. Læreplanen definerer flere nye kjerneelementer som det skal legges vekt på i undervisningen i fremmedspråkene: kommunikasjon, språklæring og flerspråklighet, interkulturell kompetanse og språk og teknologi. I tillegg skal det arbeides med et tverrfaglig tema, demokrati og medborgerskap. Dette er hovedprinsippene vi har fulgt i revisjonsarbeidet. Kapitlene er bygget rundt en nivådifferensiert hovedtekst som inneholder stoff som egner seg for elever med ulike læringsstiler og -potensial. Dette åpner for mer tilpasset opplæring og individuelt arbeid og gir rom for dybdelæring. Flere av kapitlene er nyskrevet til denne utgaven. Hovedtekstene har en tydelig, gjennomgående struktur: en enkel ingress som inneholder de viktigste elementene fra innholdet og grammatikken som gjennomgås i kapitlet, og deretter avsnitt med gradvis mer avansert språk og stigende vanskegrad. Tekstene er etter anbefalinger fra faglærere gjort kortere og noe enklere enn i tidligere utgaver av læreverket. Det er trukket ut noen sentrale gloser som elevene skal lære før de går gjennom teksten. Mange av hovedtekstene har dialogform, men det er også tekster i form av blogg, brev eller stiloppgave, og det veksles ofte mellom å bruke 1. og 3. person. Den nye utgaven inneholder et spekter av autentiske tekster fra ulike kilder, med tilhørende oppgaver. I tillegg er det både nyskrevne og oppdaterte faktatekster innenfor kategorien «Civilisation». I kategorien «Coin
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202581084
Publisert
2020
Utgave
3. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm
Vekt
926 gr
Høyde
285 mm
Bredde
215 mm
Dybde
18 mm
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
288