«I lang tid har skolen vært for en A4-elev som ikke finnes. Dersom vi skal sikre at flere kommer seg gjennom skolen, må den tilpasses etter elevene - vi er veldig forskjellige, vi liker og er gode på forskjellige ting. Nettopp derfor er det rart at vi skal presses gjennom samme kvern». Dette skrev Elisabeth (17) i sitt innlegg i Si;D i Aftenposten mai 2021. Pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi innebærer aktiv medvirkning fra ALLE elever, det betyr at enhver deltar og bidrar utfra sitt ståsted, sine evner og ferdigheter. Denne læringsstrategien kan derfor være et tilsvar på Elisabeths kritiske synspunkter. Fagfornyelsen og innføring av nytt læreplanverk for grunnskole og videregående opplæring (LK20) inkluderer et nytt kompetansefokus i skolen der pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi passer perfekt inn. Kjernen i pedagogisk entreprenørskap er verdiskaping, erfaringslæring, kreativitet, samarbeid med hverandre og lokalt næringsliv og tverrfaglighet. Boka er derfor svært relevant både i forhold til overordnet del og nye læreplaner for fag i Kunnskapsløftet 2020. I boka møtes forskning og praksis. Vi stiller didaktiske spørsmål som: Hva menes med entreprenørskap i skole og utdanning? Hvilke begrunnelser finnes for å innføre entreprenørskap som læringsstrategi på alle nivåer i utdanningen? Hvordan kan strategien planlegges og gjennomføres i praksis?Forfatterne har praktisk erfaring med pedagogisk entreprenørskap fra grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Redaktørene har over lang tid arbeidet med pedagogisk entreprenørskap i undervisning, ledelse og forskning.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788283140569
Publisert
2015
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
PORTAL
Vekt
409 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
14 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
212