Tema for boken er den juridiske lære om at offentlig servicevirksomhet er undergitt et særlig moderat erstatningsansvar, i form av en særegen mild culpanorm med egen separat identitet; systematisk og logisk adskilt fra den alminnelige culparegel. På grunnlag av høyesterettspraksis og lovforarbeider, og med røtter i den gamle doktrine om statens ansvarsfrihet, ble læren utviklet i juridisk teori på 1980-tallet, og har vunnet tilslutning i en serie høyesterettsdommer fra 1990- og 2000-årene. Læren fremstår i dag som en etablert rettssannhet, hevdet av en kompakt juridisk teori. Gjennom kritisk analyse av rettskildebruk og argumentasjonsteknikk i juridisk teori og høyesterettspraksis, tar fremstillingen sikte på å påvise at læren om det milde culpaansvar hviler på sviktende grunnlag både rettskildemessig og intellektuelt, og at læren hverken ut fra sitt eget grunnlag eller nyere høyesterettspraksis lar seg hevde som gjeldende rett. Tvert imot kan det identifiseres en alternativ linje i rettskildematerialet, som gir en positivert plattform for en ny og «omvendt» ansvarslære, med argumentasjonskraft i favør av et strengere og mer objektivert ansvar for offentlig servicevirksomhet enn det som følger av de alminnelige regler om arbeidsgiveransvar. Bent Liisberg er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Les mer
Tema for boken er den juridiske lære om at offentlig servicevirksomhet er undergitt et særlig moderat erstatningsansvar. Forfatteren har gjennom analyse av ulik rettskildebruk og argumentasjonsteknikk i juridisk teori og høyesterettspraksis, tatt sikte på å tilkjennegi at læren om det milde culpaansvar hviler på tynt grunnlag både rettskildemessig og intellektuelt, og at læren hverken ut fra sitt eget grunnlag eller nyere høyesterettspraksis lar seg hevde som gjeldende rett. Med litteraturliste, oversikt over dommer, lover og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245003246
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
1325 gr
Høyde
244 mm
Bredde
180 mm
Dybde
47 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
697

Forfatter