Hvordan skal man på sakssvarende vis grunngi sine standpunkter i teologisk etikk? Og hvordan skal man i en slik sammenheng drøfte etiske problemer på en holdbar måte? Dette er hovedspørsmålene som forfatteren belyser i denne boka. Boka har fått hovedtittelen Etisk tenkning. Det dreier seg om å undersøke hvordan man på en faglig forsvarlig måte kan gjennomgå etiske problemstillinger, og sørge for at konklusjonene blir bedre underbygd enn andre, alternative løsninger. Målsettingen med boka er å gi hjelp til at teologisk-etisk tenkning og meningsutveksling kan skje med best mulig kvalitet på refleksjonen og argumentasjonen. Det forutsetter at man drøfter og grunngir på en måte som er i samsvar med teologiens egenart. Dette er bare mulig når man har skaffet seg innsikt i det som er karakteristisk for denne etikken. Målgruppen for boka er studenter innen teologi, kristendomskunnskap og filosofi, fagpersoner innenfor de samme fagområdene, kirkeledere og kirkelig ansatte av ulike kategorier og samfunnsborgere generelt som er interessert i etisk debatt. Alle som er opptatt av klarhet i argumentasjonen og et best mulig refleksjonsnivå i etisk tenkning, vil finne impulser til egen overveielse og praksis. Lars Østnor er professor bed Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo i systematisk teologi med særlig henblikk på etikk. Han har skrevet en rekke artikler om etiske emner og redigert og bidratt til flere bøker innen etikk.
Les mer
Boken handler om hvordan man innenfor teologisk etikk skal gå fram for å grunngi sine standpunkter på en holdbar måte og hvordan man kan sørge for gode konklusjoner i etiske spørsmål. Boken kan gi bedre kvalitet på refleksjonen og argumentasjonen i teologisk-etisk tenkning, og henvender seg til studenter innen teologi, kristendomskunnskap og filosofi, samt fagpersoner, kirkeledere og andre kirkelig ansatte. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251922241
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Vekt
416 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
212

Forfatter