"Thomas Ugelvik har skrevet den viktigste fengselsstudien på norsk på over femti år". Morgenbladet, 26. aug 2011 Hvordan skaper fanger i fengsel seg friområder, og hvordan opprettholdes de? Og hvordan lager de seg det som er kalt et "eget rom", en arena for individualitet, innenfor en institusjon og et system som i tar utgangspunkt i at alle fanger, som fanger, er like? Boken handler om det sammenflettede og gjensidig avhengige forholdet mellom makt og frihet. Den er en analyse av hvordan mennesker, konkret og i praksis, forholder seg, tenker, føler og reagerer i møte med makt, og hvilke konsekvenser det får for dem. Med utgangspunkt i et feltarbeid i et norsk mannsfengsel, viser forfatteren hvordan fanger forholder seg i møte med fengselet som en form for maktteknologi. Spørsmålet er hvordan fangene, innenfor de rammene en fengselsavdeling gir, anlegger seg friområder, finner frem til og utforsker skjulte fluktruter og gjør kreativ og produktiv motstand mot dagliglivets rutinemessige maktformer i fengselet. Boken er slik sett en studie av frihetens muligheter, former og resultater i konteksten frihetsberøvelse i fengsel. Den viser hvordan det er et mål for fangene å gjøre seg selv til noe annet eller mer enn "en fange". Gjennom ulike strategier utfordrer, omformer og modifiserer de den fangestatusen de tilskrives av fengselet og samfunnet rundt. Hvordan ulike motstandshandlinger inngår i dette forhandlingsarbeidet er bokens tema.
Les mer
Boka tar opp spørsmålet om makt, motstand og frihet i fengsel. Forfatteren oppholdt seg i et fengsel i ett år, og gjennom observasjon og deltakelse observerte han fangenes ulike former for motstand i møtet med institusjonen. Forfatteren viser hvordan fangene tar i bruk forskjellige verktøy og strategier for å løse utfordringene forbundet med å være fanget. Boka bygger på forfatterens doktorgrad avlagt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Med litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215017785
Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
564 gr
Høyde
226 mm
Bredde
152 mm
Dybde
28 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
356

Forfatter