Dette er ei bok om utgrupper i bygd og by på Vestlandet gjennom 250 år, om dei som ikkje kunne eller ikkje ville syte for seg sjølve. Dei verdige fattige var dei som ikkje kunne: fattige born, dei vanføre eller kronisk sjuke og dei gamle. Dei som ikkje ville var uverdige og farlege: landstrykarane, dei arbeidssky, drukkenboltane, dei kriminelle og dei prostituerte. Lovverket gav reglar og rammer for korleis fattigfolk skulle handterast. Langt tilbake var det ætta sitt ansvar. Den som ikkje hadde ætt, var ille ute. Trellar som kom i armod skulle ein grave grav til, og la dei døy. Kristendommen kom til landet og gav dei fattige rettar og kravde meir human behandling. I 1755 tok det offentlege ansvar og Kongen gav ei forordning for korleis fattigvesenet i Bergens stift skulle ordnast. Det skulle verte slutt på tigginga, dei arbeidsføre skulle setjast i arbeid, om naudsynt med tvang. Kvart sokn skulle syte for sine og ha fattigkommisjon og fattigkasse. Dei verdige skulle få hjelp. Denne boka fortel om bakgrunnen for fattigforordninga, om korleis det gjekk med innføringa av denne, om kjeldene og korleis samfunnet leita etter løysingar for handteringa av fantane, drankarane og resten av dei "uverdige" fattige.
Les mer
Ein historisk gjennomgang av fattigdom i Bergens stift, i perioden 1755-2005. Boka tar for seg fattigforordninga av 1755, både i Bergen og i vestlandsbygda Aurland, gir ei skildring av dei farlige fattige, med eit kapitel om forbrytaren Gjest Bårdsen, og dei verdige fattige. Boka skildrar òg dei fattige slik dei har blitt framstilt i kjelder frå 1755-1920, og ser på fattigdom i forhold til folkevekst og flytting. Har litteraturliste.
Les mer
Ryggtittel: Fattigfolk

Produktdetaljer

ISBN
9788291722542
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Selja Forlag
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
159

Redaktør