Hvorfor gråter, ler eller skremmes vi når vi ser en film? Hva betinger egentlig tilskuerengasjement og innlevelse i en film? Hvordan kan kjenneskap til tilskuerengasjement brukes til bedre å forstå filmmediet og til å fortolke filmer? I denne boken gis det en introduksjon til kognitivt inspirert filmteori, der analyser av filmopplevelser står sentralt. Hvilke ulike opplevelsesaspekter som fanger, bergtar og vekker vårt emosjonelle og intellektuelle engasjement, diskuteres. En rekke av bidragene i boken viser hvordan refleksjon rundt filmopplevelsen kan åpne for en mer mangfoldig filmanalyse, der også tilskueren inkluderes og vektlegges. I Følelser for film er det viet plass til både analyser av filmopplevelser og av enkeltfilmer. Dessuten hvordan tilskueropplevelser kan brukes som utgangspunkt for å tilegne seg filmteoretiske perspektiver i ulike læringssammenhenger.Boken er redigert av mediepedagog Ola Erstad og medie- og filmviter Ola Solum. I boken finnes bidrag av Anne Gjelsvik, Tale Næss, Ingrid Rommetveit, Eivind Røssaak, Susanne Ø. Sæther og Margrethe Bruun Vaage
Les mer
Boka gir ei innføring i kognitivt inspirert filmteori, og analyser av filmer og filmopplevelser står sentralt. Den diskuterer hvilke ulike opplevelsesaspekter som fenger og vekker vårt emosjonelle og intellektuelle engasjement.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788213030717
Publisert
2018
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Kopinor
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
178

Relaterte produkter