Denne boka handler om forebyggende barnevern. I denne sammenhengen er samarbeidet mellom barnevernet og andre etater og med barn, familie og nettverk sentralt. Temaet blir behandlet teoretisk, juridisk og sett fra den praktiske hverdagen i barnevernet, skolen og helsevesenet. Et godt forebyggende barnevern betyr at mange må verne om barna og arbeide for barnets beste. Hvert kapittel avsluttes med refleksjonsoppgaver knyttet til teksten i kapitlet. Boka egner seg for studentaktive læringsformer. Boka gir oversikt over endringene i barnevernet med vekt på forebygging, samarbeid mellom profesjoner og etater og med barn og familie. Risiko- og beskyttelsesfaktorer når det gjelder temaet for boka, behandles grundig. De juridiske rammene blir beskrevet og problematisert. Begrepene tverrfaglig og tverretatlig samarbeid blir avklart. Endring av velferdstjenestene blir behandlet i denne sammenhengen. Det blir redegjort for samarbeid med barn og familie og de dilemmaer dette kan medføre. Barneperspektivet er sentralt i denne sammenhengen. Barnevernets praktiske arbeid blir belyst gjennom opplevelser, vurderinger og refleksjoner som barnevernspedagoger har. Det blir redegjort for dilemmaer, utfordringer og løsninger. Skolen og helsevesenets plass som forbyggende aktører blir beskrevet. Dette blir sett i forhold til beskyttelses- og risikofaktorer som omgir barn. Det vises til mange praktiske eksempler på samarbeid mellom profesjoner og hvilke muligheter dette gir. Avslutningsvis reflekteres det over hvilken ny kunnskap boka kan gi. Dette knyttes til sentrale problemstillinger for barnevernet og samarbeidspartene. Forebyggende barnevern, samarbeid for barnets beste er ei bok som primært er skrevet for studenter på barnevernspedagogutdanningene. Da den har en bred tilnærming til forebyggende barnevern, vil den også egne seg for studenter innen pedagogikk, sosialpedagogikk, spesialpedagogikk og helsefaglige utdanninger. Studenter på videreutdanninger med vekt på tverrfaglig samarbeid vil ha stort utbytte av å lese boka. Den vil også være nyttig for praktikere innen barnevern, skole og helsevesen. Boka er redigert av førstelektorPer-Åge Gjertsen. Bidragsytere er: Kirsti Aune, Therese Fjellheim, Inger Jacobsen og Leif Strøm.
Les mer
I denne boka blir temaet forebyggende barnevern behandlet både teoretisk og praktisk. Samarbeid mellom fagfolk og samarbeid med barn, foreldre og nettverk danner en sentral del av bokas innhold. I tillegg blir lovverket som ramme for arbeidet beskrevet og problematisert. Barnevernets praktiske arbeid blir belyst gjennom barnevernspedagogenes opplevelser, vurderinger og refleksjoner. Boken henvender seg til studenter på barnevernspedagogutdanningene, pedagogikkutdanninger og helsefaglige utdanninger. Med litteraturliste og presentasjon av forfatterne.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245004014
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
454 gr
Høyde
238 mm
Bredde
170 mm
Dybde
16 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
231

Redaktør