Forebygging, rehabilitering og omsorg er skrevet for deg som tar videreutdanning i eldreomsorg på Fagskolen HS. Boka dekker temaene forebyggende arbeid i forhold til eldre, rehabilitering og vedlikeholdende arbeid - og omsorg og verdighet. Den er organisert som en artikkelsamling med artikler av norske og danske fagfolk. Alle artiklene er på norsk. Forebygging, rehabilitering og omsorg inngår i en serie på fire bøker, som til sammen dekker læreplanen til videreutdanning i eldreomsorg. De tre andre bøkene heter "Aldring og livsvilkår", "Organisering og yrkesutøvelse" og "Sykdommer hos eldre". Bokaer også aktuell for andre utdanninger innenfor helsesektoren, samt som faglig oppdatering for fagfolk som arbeider innen eldreomsorgen.
Les mer
Denne boken består av en rekke ulike emner, samlet i disse tre hovedtemaene: forebygging, rehabilitering og omsorg. Forebyggende arbeid er hovedtema i kapitlene om mosjon, aktivitet, ernæring, tannhelse, psykisk helse, stell av føtter, og mestring og forebygging av overgrep. Kapitlene om rehabilitering handler om rehabilitering generelt, om motorisk trening og muliggjøring av eldres aktivitet og deltakelse i hverdagslivet, om boligen i alderdommen og reminisensarbeid. Hovedtemaet omsorg tar for seg møtet med helsevesenet, omsorg og verdighet, omsorg ved livets slutt og sorg og sorgreaksjoner. Bokens målgruppe er dem som tar videreutdanning i henholdsvis Aldring og eldreomsorg og Eldreomsorg for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring. Den er også aktuell for andre utdanninger innenfor helsesektoren. Har litteraturliste
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788204096708
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Damm
Vekt
762 gr
Høyde
232 mm
Bredde
160 mm
Dybde
23 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
340

Redaktør