Livsverdensbegrepet har inspirert forskning og teoridanning innen flere ulike vitenskapsområder. Denne boka har til hensikten å introdusere en systematisk og integrert forståelse og bruk av livsverdensteorien i helsevitenskapelig forskning. I sentrum for denne forskningstilnærmingen står sykdom og pleie slik de framtrer for de syke og pleietrengende. Boka består av to hoveddeler. I det innledende kapittelet gjøres det greie for livsverdenstilnærmingens teoretiske utgangspunkt og metodologiske konsekvenser. I de følgende kapitlene anvendes livsverdensteorien i en forståelse av syke og pleietrengendes egne erfaringer med å være syke og bli pleid. Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer er beregnet for undervisning på universitet og høgskoler, men henvender seg til alle som arbeider med forskningsmetodologiske spørsmål og er interessert i kvalitativ forskning, spesielt ut fra en livsverdenstilnærming.
Les mer
I boken beskrives en livsverdensfenomenologisk tilnærming til helsevitenskapelig forskning, med den hensikt å vise hva en slik tilnærming kan bety for empirisk helseforskning. Den første delen av boken tar for seg filosofiske utgangspunkt og metodologiske konsekvenser. I den andre delen vises hvordan livsverdensteorien kan anvendes for å forstå syke og pleietrengendes egne opplevelser i forbindelse med sykdom og pleie. Boken er tenkt som undervisningsmateriale for universitet og høyskoler, men er også myntet på de de som arbeider med forskningsmetodologiske spørsmål og som er interessert i kvalitativ forskning - særlig med utgangspunkt i livsverdenstilnærmingen. Blant bokens bidragsytere er Kristin Heggen, Bengt Karlsson og Målfrid Råheim. Har litteraturlister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276347289
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Vekt
374 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
11 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
191

Redaktør