Forskjellige verdener er en bok om de ansattes hverdag på Tinfos Jernverk på 50-tallet. Jernverket startet driften i 1910 på Notodden, et mindre industristed ca 100 km vest for Oslo. Virksomheten hadde frem til 1945 et ganske beskjedent omfang, men utviklet seg fra da av til en av de større norske leverandører til det europeiske markedet. Konjunkturene forble dessverre ikke på Jernverkets side. På 70-tallet viste de første varseltegnene seg og på begynnelsen av 80-tallet var situasjonen så akutt at bedriften måtte gå til oppsigelse av 250 mann. I 1986 var alt håp ute og på bedriftsforsamlingens møte 3. mars 1987 ble det fattet vedtak om nedlegging. Ti år senere ble man oppmerksom på at all viten om bedriften var i ferd med å gå tapt. Jernverkets arkiver var "borte" og de tidligere ansatte begynte å bli gamle. I 1997 tok derfor en tidligere ansatt ved Tinfos Jernverk kontakt med Norsk Industriarbeidermuseum. Som reaksjon på henvendelsen ble det omgående satt i verk tiltak. Det ble samlet inn penger til et prosjekt, og i 1998 kunne Norsk Industriarbeidermuseum gå i gang med å intervjue. Undersøkelsen omfattet et utvalg på 25 personer fra tappingen, ovnsdriften, pakkeriet, lektertransporten, verkstedene, lageret, innkjøpsavdelingen og bokholderiet. Og både ufaglærte, faglærte, ingeniører, formenn og andre funksjonærer ble med. Nesten alle ble ansatt omkring 1950 og hadde arbeidet på Jernverket i 20 år eller mere. På grunn av de manglende arkivene fra Jernverket kom undersøkelsen til å bestå utelukkende av intervju. Det satte selvfølgelig senere sitt preg på bokens innhold. Her finner leseren ikke noe som smaker av tørre beskrivelser av bedriftshistoriske fakta. Synsvinkelen er den ansattes og varierer alt etter hvilken type ansatt det er tale om. Leseren kan bl.a. følge noen av de ansatte helt fra oppveksten og videre gjennom yrkeskarrieren deres på Jernverket. Noen kom fra fattige kår og fortsatte som ufaglærte jernverksarbeidere hele livet. Noen startet som hjelpegu
Les mer
Boken beskriver de ansattes hverdag på Tinfos Jernverk i Notodden på 50-tallet. Gjennnom forfatterens egne beskrivelser og intervjusitater blir leseren kjent med arbeidet og tankeverdenen til både arbeidere, funksjonærer, overordnede og underordnede. Ved flere anledninger har forfatteren også beskrevet den ansattes oppvekst og følger samme personen fra fødsel og inn i yrkeskarieren hans på Jernverket.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788291343013
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Norsk industriarbeidermuseum
Serie
Norsk industriarbeidermuseum. Skrifter
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
99

Forfatter