Første skoleår er en praktisk håndbok med gode ideer for deg som underviser på første trinn og som ønsker å lære om ulike tilnærmingsmetoder i undervisningen. Boka gir en samlet framstilling av ideer. Den fremmer bevisstgjøring i forhold til lærerrollen, ansvarsområder, kunnskap om seksåringens utvikling, fagplaner, metoder og undervisningens innhold. Både nyutdannede og erfarne lærere vil finne nyttige tips og undervisningsstoff. Boka har spiralrygg og inneholder mange gode ideer til aktiviteter. Aktivitetene underbygges med fine illustrasjoner. Første skoleår er et godt og praktisk oppslagsverk som læreren kan bruke hver dag. Boka består av fire hovedbolker: Deltakerne i skolehverdagen: Læreren, seksåringen og foreldrene Barns læring: Læringsstiler, Læring gjennom lek. Tilpasset opplæring Fagplaner med begrunnede metoder og ideer til gjennomføring Organisering: Praktiske hjelpemidler og metoder. Temaplaner Noen hovedmomenter fra boka: Lærerrollen - Med hvilke verdier og holdninger møter læreren den enkelte elev? - Lederrollen og lærerpersonligheten Foreldrene - lærerens viktigste støtte - Hvordan møter læreren foreldrene og skaper gode relasjoner og samarbeidsklima? - Formell foreldrekontakt - foreldremøter med eksempel på et interaktivt foreldremøte - Foreldresamtaler og elevsamtaler Leken som barnets viktigste læringsarena - Hva er læring, og hvordan lærer vi? - Rollelekens betydning som språkstimulerende og leseforberedende aktivitet Metoder for individuell tilpasset opplæring - Hvordan få tilpasset opplæring gjennom ulike metoder og organisering Lese- og skriveopplæringsplan - En forberedende lese- og skriveopplæring med vekt på lek med språket - Hvordan skape sikker forbindelse mellom språklyder og bokstaver - Skriving som går hånd i hånd med lesingen fra første dag - Ulike leseopplæringsmetoder, deriblant «veiledet lesing» fra New Zealand - Hvordan kartlegge og oppdage elever med lese- og skrivevansker - Liste over lesebøker, høytlesingsbøker og pedagogisk programvare Matematikkopplæringen - Hvordan skape en god forbindelse mellom den konkrete verden og den abstrakte symbolverden? - Matematiske begreper, ideer og metoder for innlæring - Hvordan lære tallene på en morsom måte Fagene KRL, engelsk, musikk og kroppsøving - Innhold, ideer og metoder Uteskolen - det levende klasserommet - Læring gjennom aktivitet ute i naturen - Forutsetninger - administrativt og praktisk - Hvordan organisere uteskole, læringsmetoder og innhold Ulike pedagogiske hjelpemidler og metoder - Hvordan organisere skolehverdagen - stasjonsarbeid, matematikkverksted, arbeidsplan m.m. Temaplan for hele skoleåret - Sju ulike temaer - Mål for hver periode med mange temarelaterte ideer til samtale og aktiviteter - Behandling av fagene norsk og matte i temaperioden - Uteskole - Kartlegging Forfatterne Ellinor Brune Hareide er utdannet førskolelærer, med påbygning i småskolepedagogikk og musikk (storfag). Hun har 14 års erfaring fra grunnskolen som faglærer i musikk og med begynneropplæring. Hun arbeider i dag med å utvikle arbeidsmetoder som involverer og gjør elevene mer aktive i egen læring, slik som uteskole, storyline, verksted- og stasjonsarbeid. Sissel Rimehaug Weydahl er utdannet spesialpedagog fra Universitetet med fagfeltet «spesifikke lærevansker». Hun har grunnutdanning som førskolelærer med småskolepedagogikk som tillegg og har ni års erfaring fra arbeid i grunnskolen. Hun er spesielt opptatt av forebygging av lese-, skrive- og matematikkvansker. I dag arbeider hun som spesialpedagog i grunnskolen.
Les mer
Boka fremmer bevisstgjøring i forhold til lærerrollen, ansvarsområder, kunnskap om seksåringens utvikling, fagplaner, metoder og undervisningens innhold. Boka er beregnet på lærere som underviser på første trinn og som ønsker å lære om ulike tilnærmingsmetoder i undervisningen. Dikt og engelske sanger er tatt med som vedlegg. Har stikkordsregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202242183
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen
Vekt
398 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Spiral
Antall sider
197

Illustratør