Forvaltningsloven med kommentarer fremstiller forvaltningsrettens saksbehandlingsregler. Femte utgave er holdt à jour med lovendringer i forvaltningsloven og særlovgivningen. Boken har registre over Lovavdelingens og Sivilombudsmannens praksis, samt stikkordregister. Hver paragraf har henvisninger til rettspraksis, lovforarbeider og relevant juridisk litteratur. De viktigste forskriftene til loven er inntatt som vedlegg til boken. Vedlegget inkluderer Utredningsinstruksen og andre sentrale regler om saksbehandlingen i det offentlige.
Les mer
Boka fremstiller forvaltningsrettens saksbehandlingsregler, og har registre over Lovavdelingenes og Sivilombudsmannens praksis, samt domsregister. Vedlegget inkluderer de viktigste forskrifter til loven, Utredningsinstruksen og andre sentrale regler om saksbehandlingen i det offentlige. Boka er oppdatert med lovendringer i særlovgivningen og forvaltningsloven. Har stikkordsregister.
Les mer
Omslagstittel: Forvaltningsloven med kommentarer

Produktdetaljer

ISBN
9788205409606
Publisert
2011
Utgave
5. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
1455 gr
Høyde
250 mm
Bredde
174 mm
Dybde
52 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
770

Forfatter