Kunnskap om lover og regelverk er en av forutsetningene for å skape rettssikkerhet i oppvekstsektoren. Forvaltningslovsamling for barnehage og skole er et viktig virkemiddel for å spre slik kunnskap. For skole- og barnehagesektoren gjelder en rekke bestemmelser knyttet til rettssikkerhet, styring, plikter og rettigheter - det som kalles forvaltningsrett. Boka inneholder en samling lover og forskrifter som er felles for blant annet barnehage, grunnskole, videregående opplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten. Forvaltningslovsamling for barnehage og skole er et viktig supplement til Opplæringslova med forskrifter, Barnehageloven med forskrifter samt Barnevernloven med forskrifter. I boka har vi samlet det regelverk skole og barnehage trenger for daglig forvaltning og drift: · 28 lover (arbeidsmiljøloven, ferieloven, forvaltningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, personopplysningsloven, skadeserstatningsloven m.fl.) · 19 forskrifter (internkontrollforskriften, personopplysningsforskriften, forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.fl.) · instrukser om Riksrevisjonens virksomhet og om Stortingets ombudsmann for forvaltningen · orientering om Sivilombudsmannens oppgaver og virksomhet · FNs barnekonvensjon Oppdatert per 1. januar 2016.
Les mer
I kolofonen: Oppdatert: 01.01.2016

Produktdetaljer

ISBN
9788278419519
Publisert
2019
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Pedlex
Vekt
840 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
445

Redaktør