1920-åra var krisetid i fiskerinæringa. Det vart slutt på fornying av fiskefloten. Men kring 1930 betra tidene seg. Mange av dei gamle fiskedampskipa vart då ombygde, og det kom no fleire store og moderne havfiskebåtar. Fiske på nye felt - som ved Grønland - kravde båtar med større aksjonsradius. Dieselmotoren kom i staden for dampmaskina. Båtane fekk installert fryserom, og forholda for mannskapa betra seg. Denne boka følgjer utviklinga frå tidlege fiskedampskip til store dieseldrivne farty. I alt får du historia til 54 havfiskebåtar der hovudvekta er lagt på båtane som kom siste tiåret før krigen.
Les mer
Denne boka fortel historia til 54 havfiskebåtar som kom til Sunnmøre i 1930-åra, og følgjer utviklinga deira frå tidlege fiskedampskip til store dieseldrivne fartøy. Med båtregister.

Produktdetaljer

ISBN
9788299530873
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fotoarkivet
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
143

Forfatter