Fra ord til handling viser at det er tilnærmet det samme som skal til for å lykkes uansett arena eller bransje. Dag Kaas, Hans Trygve Kristiansen og Johan Kaggestad kjenner prestasjonstenkning i både idrett og næringsliv bedre enn de fleste, og i denne boka presenterer forfatterne den grunnleggende filosofien bak prestasjonstenkningen i blant annet norsk toppidrett og i næringslivet. Boka handler ikke om overføringsverdier fra idretten til næringslivet, men om hvilke grunnleggende metoder som bør anvendes for å utvikle gode lag og enkeltpersoner. I boka viser de at det er samspillet mellom flere faktorer som påvirker resultatet, og som i sum kan gi et bedre resultat. For eksempel mener forfatterne at en klar ideologi og en etablert treningskultur i seg selv ikke er nok for å utvikle varige prestasjoner. Kommunikative evner, målrettethet, organisatorisk kompetanse og, ikke minst, skaperevne og utviklingsorientering er vesentlige momenter i en prestasjonskultur. Boka gir konkrete tips om hvordan man kan påbegynne og gjennomføre prosesser for å utvikle prestasjonskulturen i den organisasjonen man er en del av. Det fokuseres blant annet på helhetstenkningen, som er så viktig for å skape en god prestasjonskultur. Boka henvender seg til alle som genuint ønsker å utvikle seg positivt, enten som ledere eller som medarbeidere, og som samtidig ønsker å bidra til forbedrede resultater i det "laget" de er en del av.
Les mer
Boka handler om prestasjonsutvikling i bl.a. norsk næringsliv og toppidrett, og beskriver ulike metoder for å utvikle gode lag og enkeltpersoner, med kommunikative evner, målrettethet, organisatorisk kompetanse, skaperevne og utviklingsorientering som viktige faktorer. Boka legger vekt på helhetstenkning og gir konkrete forslag til hvordan man kan etablere prosesser for å utvikle prestasjonskulturen i den aktuelle organisasjonen. Har litteraturliste.
Les mer
Forord av Bjørge Stensbøl

Produktdetaljer

ISBN
9788202242732
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
304 gr
Høyde
225 mm
Bredde
154 mm
Dybde
12 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
179