Fra "skoletaper" til vinner. En studie av tidligere "skoletapere" som har lykkes med læring i voksen alder. Venke Helene Thorsen Utgangspunktet for boken er en studie basert på kvalitative intervjuer med 14 voksne elever som har opplevd å være tapere i skolen. Mange hadde opplevelse av nederlag og ble ikke møtt der de var i læringsprosessen. I voksen alder fikk de tilpasset voksenopplæring og opplevde å lære. Boken viser nødvendigheten av at undervisningen blir tilpasset den enkeltes forutsetninger. Læringsmiljøet og lærerens forhold til den enkelte, og skolens forventning eller mangel på forventning om læring, tillegges stor betydning. Boken gir innsikt til yrkesgruper i skolen om forhold som letter læring og motivasjon. Personer som selv har opplevd problemer med skolegangen vil kunne bli inspirert til videre læring i voksen alder, og alle som har ansvar for opplæring vil kunne hente kunnskap om hva som hemmer og fremmer læring.
Les mer
Boka viser nødvendigheten av at undervisninga blir tilpasset den enkeltes forutsetninger, og læringsmiljøet og lærerens forhold til den enkelte tillegges stor betydning. Den viser også hvilke muligheter det er for livslang læring. Boka er basert på forfatterens masteroppgave i spesialpedagogikk.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788280610522
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Aldring og helse
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
144