Kva rammer er det for strafferetten i den demokratiske rettsstaten? Gjennom dette spørsmålet diskuterer Jacobsen det ideologiske grunnlaget og rammeverket for norsk strafferett. Som inngangspunkt diskuterast den stadig meir ekstensive kriminaliseringa av førebuingshandlingar og den meir generelle tendensen i retning av ein pre-aktiv strafferett. Avhandlinga argumenterer for at den rettsstatlege strafferetten er meir kompleks enn eit reint formelt rammeverk for strafferetten. Den rettsstatlege strafferetten vert forstått som modellert omkring siktemålet å sikre individa si like stilling som autonome. Dette siktemålet dannar både grunnlag og ramme for strafferetten. Eit viktig element i denne sikringa er ei balansering av individa sine ulike fridomsrettar, ei balansering som òg må gjerast i relasjon til førebuingskriminalisering. Jørn RT Jacobsen er universitetslektor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Les mer
Hvilke rammer er det for strafferetten i den demokratiske rettsstaten? Gjennom dette spørsmålet diskuterer forfatteren det ideologiske grunnlaget og rammeverket for norsk strafferett. Som utgangspunkt diskuteres den stadig mer ekstensive kriminaliseringen av forebyggingshandlinger og den mer generelle tendensen i retning av en pre-aktiv strafferett. Boka argumenterer for at den rettsstatlige strafferetten er mer kompleks enn et rent formelt rammeverk for strafferetten. Med litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245008432
Publisert
2009
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
1500 gr
Høyde
245 mm
Bredde
175 mm
Dybde
45 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
720