"Frihetens forvandling" handler om den moderne verden - og ikke minst om menneskene som befolker denne verdenen. Boken er en samling artikler og essays fra perioden 2002-2008, og som i tidligere utgivelser fra Arne Johan Vetlesens hånd, går hovedtemaene rett til kjernen av samfunnsdebatten. Hva betyr frihet i dag? Hvilke former antar ansvar? Hva er vennskapets kår i individualismens tidsalder? Hva er menneskeverd? Fra et erklært samfunnskritisk ståsted fremmer forfatteren et humanistisk prosjekt. Vetlesen gjør bruk av en rekke konkrete eksempler og gir kritiske lesninger av sentrale teoretiske tekster fra vår tid, innen sosiologi og psykologi så vel som filosofi. Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Gjennom en årrekke har han arbeidet med etikk og sosialfilosofi, og innenfor disse områdene har han utgitt en rekke bøker, deriblant "Menneskeverd og ondskap" (2003), "Smerte" (2004), "hva er ETIKK" (2007), "Frihet" (2007, sammen med Thomas Hylland Eriksen) og "Nytt klima" (2008). "Si 'frihet', og mye annet følger som perler på en snor: selvrealisering, autonomi, valgmuligheter, individualisme, liberalisme, markedsøkonomi. 'Frihet til å velge' står det på plastposene jeg pakker varene i. Slagordet går hjem, det fanger tidsånden. Og fremfor alt, det bærer i seg den fremførte rekken av assosiasjoner: Som kunde og konsument realiserer jeg viktige trekk ved min autonomi når jeg velger i mangfoldet av varer som vår tids globale markedsøkonomi har gjort tilgjengelige for meg." Arne Johan Vetlesen, i bokens innledning "Hele veien er Vetlesen polemisk og kritisk på hugget, argumentene har relevans utenfor fagfilosofenes rekker." Tom Egil Hverven, Klassekampen 6. september 2009 "For det kan ikkje vere nokon tvil om at Vetlesen syner at den kritiske filosofien framleis er aktuell. Han lèt lesaren finne fram til eit språk langt frå budsjettrasjonaliteten som pregar den politiske ålemenheita. Gjennom dette språket syner han korleis humanistiske og medmenneskelege verdiar burde spele ei større rolle i det offentlege ordskiftet." Pål Mykkeltveit i Dag og Tid 12. juni 2009 "[Vetlesen] bidrar i en kritisk offentlighet og deltar i samtidas diskusjoner om etiske og sosiale spørsmål med en filosofs blikk på verden. Arne Johan Vetlesen er en type akademiker som vi ønsker oss flere av." Ole Jan Larsen, Bok i P2
Les mer
Boka inneholder en samling essays og artikler fra perioden 2002-2008 som handler om den moderne verden - og om menneskene som befolker den. Forfatteren tar i bruk en rekke konkrete eksempler og gir kritiske lesninger av sentrale teoretiske tekster fra vår tid, innen sosiologi, psykologi og filosofi. Viktige temaer er: Hva betyr frihet i dag? Hva er menneskeverd? Hvilke former antar ansvar? Hva er vennskapets kår i individualismens tidsalder? Har navneregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215014722
Publisert
2009
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
466 gr
Høyde
225 mm
Bredde
154 mm
Dybde
21 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
296