Slik begynner Frost II- filmen oversatt til sør-samisk. Akte gïele Elsese gohtje! Annine, Kristoffine, Svenine jïh Olafine ektine noerhtese vualka, mearhkan tjïrrh jïh dan rovneligs ovnohkens sïjse. Dïhte orre voelph råaka gosse vaastoem dan båeries tjeakoesvoetese ohtsede gånkarïjhkesne Arendelle, jïh aalkoem altese åavtoes tjiehpiesvoetide ... vaastoe mij daelie gånkarïjhkem håvhtede!
Les mer
Over tittelen: Disney

Produktdetaljer

ISBN
9788242966636
Publisert
2020
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Egmont Kids Media Nordic AS
Vekt
551 gr
Høyde
292 mm
Bredde
222 mm
Dybde
11 mm
Aldersnivå
3-6
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
62

Relaterte produkter