Denne boken handler om fysisk funksjonshemning og om dem vi omtaler som fysisk funksjonshemmet. Et av siktemålene med boken er å vise at funksjonshemning er et begrep som har svært mange betydninger. Oppfatninger om hva som er en funksjonshemning og hvem som er funksjonshemmet vil ikke bare variere fra en historisk epoke til en annen, man vil også finne at oppfatningene vil variere fra en samfunnstype til en annen innenfor en og samme epoke. Videre kan oppfatningene variere innenfor ett og samme samfunn i én bestemt tidsepoke. Et annet siktemål med boken er å vise hvordan de av våre medmennesker vi i dag omtaler som funksjonshemmet, selv opplever sin posisjon i samfunnet. Boken er først og fremst skrevet som en innføringsbok for studenter ved universiteter og høyskoler, men alle med interesse for feltet funksjonshemning og forskjellighetens konstituering og opprettholdelse kan ha utbytte av å lese boken.
Les mer
Boken handler om fysisk funksjonshemming og dem vi omtaler som fysisk funksjonshemmet. Den behandler blant annet temaer som normalitet og eugenikk i vår nære fortid. Videre retter forfatteren oppmerksomheten mot den medisinske og den sosiale forståelsen av funskjonshemming i dagens samfunn. Boken tar også opp de utfordringar som møter foreldre som får et funksjonshemmet barn, og hvordan funksjonshemmede kvinner som blir mødre, møtes av omsorgsapparatet og omgivelser. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788279351528
Publisert
2004
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Abstrakt
Vekt
520 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
304

Forfatter