Christopher (Andersen Blix) Hammer var utdannet som jurist ved universitetet i København og akademiet i Sorø, men tok tilleggsutdannelse i geometri og ble etter to års engasjement hos lensgreve Johan Ludvig Holstein på Ledreborg utenfor Roskilde utnevnt til generalkonduktør over Akershus stift i 1752. Heretter var han bosatt på sin odelsgård Melbostad i Gran på Hadeland. Hammers forfatterskap er mangfoldig og omstridt. Ni år etter han i 1772 var blitt innvalgt som medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab innsatte han Selskabet som sin universalarving, og etter hans død i 1804 mottok Selskabet foruten et betydelig pengebeløp hans samling av bøker, manuskripter m.m. Vegard Elvestrand (f. 1939) er cand. philol. (1967) fra Universitetet i Oslo med fagkrets tysk, historie og idéhistorie og var tilknyttet Universitetsbiblioteket i Oslo fra 1963 til 1970, fra 1968 som universitetsbibliotekar. Siden 1970 har han hatt sitt virke ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek (nå: Gunnerusbiblioteket, avdeling av Universitetsbiblioteket i Trondheim) hvor han bl. a. har fungert som fagreferent i tysk, musikk og filosofi og som leder av bibliotekets spesialsamlinger og katalogavdeling. I den forbindelse har han registrert de mer enn 1200 enhetene i Hammers manuskriptsamling. Registraturen utgjør første del av den her foreliggende publikasjon. Hammers manuskriptsamling er like mangfoldig som den opprinnelige eier og gir vitnesbyrd både om Hammer selv og den epoke han levde i. På grunnlag av denne kilden, som hittil har vært lite benyttet, supplert med materiale fra danske og norske offentlige arkiver og Gunnerus-bibliotekets beholdning av eldre trykt litteratur (inkludert Hammers boksamling) har Elvestrand utarbeidet en biografi over Chriustopher Hammer med atskillig slektshistorie. Her er originaldokumenter (med særlig vekt på lærdomshistorie og frimureri) gjengitt med kommentar slik at boken også kan benyttes som kildesamling til utvalgte deler av 1700-tallets kulturhistorie - samt hadelandsk lokalhistorie med innslag fra Ringerike og Bragernes, hvor Hammer hadde fjerne slektninger. Ikke helt få av dokumentene er så kuriøse at de har aktivisert forfatterens skråblikk (jfr omslagstittelen).
Les mer
På grunnlag av Hammers manuskriptsamling, supplert med materiale fra danske og norske offentlige arkiver og Gunnerusbibliotekets beholdning av eldre trykt litteratur har forfatteren utarbeidet en biografi over Christopher Hammer med slektshistorie. Originaldokumenter er gjengitt med kommentarer, og boken kan brukes som kildesamling til utvalgte deler av 1700-tallets kulturhistorie, samt hadelandsk lokalhistorie.
Les mer
Omslagstittel: Fra Københavns Universitet, Sorø Akademi og Ledreborg til Hadeland : skråblikk på dansk-norsk opplysningstid og en selvsikker embetsmann, frimurer og odelsbonde

Produktdetaljer

ISBN
9788251920131
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Vigmostad & Bjørke AS
Vekt
1730 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet

Forfatter